Mini čarodějnice u Letů

Krajský úřad z důvodu obav z prudkého větru a nebezpečí požárů zakázal ve Středočeském kraji čarodějnice. I my jsme se museli přizpůsobit, a tak náš velký oheň na Vrškách nevzplanul a sešli jsme se jednom u malého zahradního ohníčku u Letů. Na čaroděnice nás přišlo celkem 19 aktivních Kosteláků a měli jsme se dobře. Pucholtí bramboráky a chlebíčky jsou už vyhlášené a oceňované, k dispozici bylo pivo, pilo se víno, Milan dal do placu i pozdrav z Irska a buřty z Vojenic nemají chybu. Nad námi bylo krásné hvězdnaté nebe a celý večer bylo skutečně velké teplo. Odcházeli jsme až dlouho poté, co začal První máj, lásky čas. Foto dokumentace nebude, protože jsme zapomněli fotit.

Připravenou pagodu na Vrškách zapálíme v příhodnější čas.

Stavění čarodějnického ohně

Abychom mohli na slavnou Filipo-Jakubskou noc pálit čarodějnice, je nutné také pro to něco udělat. Proto jsme se v neděli 28.4. 2024 dopoledne sešli a vyrazili do lesa na souše na pagodu a na chroští. Milan přijet s károu, Láďa a Milan vzali pily, takže za chvíli bylo pořezáno, naměřeno na pagodu a i chrundu na podpal jsme připravili. Na Vrškách už na nás čekali Kateřina a Radek, naši noví členové, takže stavba pagody byla za chvíli hotová, naplněná chrundou a navíc jsme si ještě stihli pokecat.

Děkujeme Milanovi, Robertovi, Láďovi, Láďovi, Kateřině a Radkovi a Radimovi

Slavnostní zapálení čarodějnického ohně bude v úterý 30.4. od 20:00 na Vrškách.

Buřty, pivo i víno budou připraveny

Těšíme a bude hezky.

 

 

Prořezání lip na návsi

Jak jsme již psali ve Slabeckém zpravodaji 1/2024 (více zde), zajistili jsme po domluvě se s panem starostou Rohlou prořezání Kosteláckých lip na návsi. A jak jsme se domluvili, tak se také stalo. Občanské sdružení přispělo na celou akci částkou ve výši 30 000  Kč, zbytek nákladů pokryl městys Slabce ze svého rozpočtu. Díky našemu hudebnímu festivalu Skotsko v Kostelíku se můžeme takto aktivně zapojit do obnovy a údržby našeho Kostelíku.

V pátek 19.4. přijeli do Kostelíka odborníci s vysokozdvižnou plošinou ze společnosti ARBORCARE, aby odborně prořezali naše lípy na návsi. Práce jim šla rychle od ruky, takže než jsme přijeli, už byli pryč a nestihli jsme je ani při práci vyfotit. Díky nim ale máme zase o něco krásnější náves, ze stromů nebudou padat úlomky suchých větví. Ještě je ale v Kostelíku uvidíme, přijedou s velkou štěpkovačkou a větve, které jsou na kraji návsi, zpracují a v kontejneru naštěpkované odvezou.